ועכשיו נעסוק באנגלית עיסקית


אנגלית עיסקית ותכתובת עיסקית הן נושא שלא ניתן להתחמק ממנו בימים אלה.

בכל עסק גדול יש תכתובת באנגלית עם לקוחות וספקים מחו"ל. לא פעם נדרשים גם אנשי הסגל הזוטר לכתוב מכתב באנגלית או לנהל שיחה באנגלית בין אם בטלפון או פנים אל פנים עם אורח מחו"ל.

אנדרי היה עולה ותיק מארצות חבר העמים. מהנדס אלקטרוניקה שהתחיל לעבוד במקום חדש ובמסגרת תפקידיו היה עליו לנהל קשר עם לקוחות בחו"ל הן בטלפון והן בכתב. אבל אנדרי מעולם לא למד אנגלית בצורה מסודרת. לא היתה לו בעיה עם החלק הטכני של הקשר עם לקוחות, אבל איך מתחילים מכתב? מה הנוסח המקובל למכתב הצעת שירותים? כיצד עונים על מכתב תלונה? ועוד יותר מפחיד – איך מסתדרים בשיחת טלפון באנגלית?

יחד עם כל הכיתה למד אנדרי צורת פניה ללקוח בטלפון, כיצד לנסח מכתב שיביא למקסימום תוצאות, וכיצד לבצע חיפוש אינטרנט באנגלית. הוא קיבל תבניות לסוגי המכתבים השונים ולמד לבנות מכתב עיסקי באנגלית מחלקים מודולריים שהתאים בכל פעם לדרישות המקרה. הוא קיבל יותר ביטחון עצמי כשהגיעו אורחים למפעל, והיה מסוגל לנהל שיחה באנגלית בתחומי התמחותו.

חומרי לימוד